Suomen Aikapankit

Mikä Aikapankki?

Aikapankin verkkotorilla vaihdetaan palveluita aikaa vastaan. Periaatteena on, että kaikkien aika, työ ja avun tarve ovat yhtä arvokkaita! Aikapankit toimivat kansainvälisesti tunnetun Time Banking –periaatteen mukaisesti. Aikapankissa ideana on vaihtaa palveluita siten, että vaihdonyksikkönä on aika: 1 (vaihtovaluutta) vastaa yhtä työtuntia. Kaikkien palveluiden vaihtoarvo on sama.

Aikapankin kautta voi saada apua arjen tarpeisiin omalla asuinalueella. Aikapankissa jaetaan yhteisön taitoja niin, että esimerkiksi ompelusta pitävä henkilö tarjoaa korjausompelua muille jäsenille ja saa itselleen apua esimerkiksi lastenhoidossa tai juhlien järjestämisessä. Verkkotorilta voit jo löytää esimerkiksi muuttoapua, puutarha-apua, käännösapua, hiustenleikkuuta tai laina-auton. Aikapankissa mahdollisuudet ovat rajattomat!

Aikapankki on vaihtoehto Maailmalla toimii tuhansia ”timebanking”-ryhmiä, joiden tarkoituksena on vahvistaa paikallisyhteisöjä. Taustalla on vahva idea tasa-arvosta, eli minun tekemäni työtunti on yhtä arvokas kuin sinun työtuntisi. Tämä haastaa nykyistä käsitystä siitä, mikä on arvokasta työtä ja lisää kaikille mahdollisuuksia saada apua tarpeiden mukaan. Vastavuoroisessa Aikapankissa kaikki jäsenet “saavat ja antavat” eli jokainen jäsen on tärkeä. Aikapankki on vastalause sille, että jokaisen tulee pärjätä elämässä yksin. Päinvastoin: Me tarvitsemme toisiamme ja saamme pyytää apua. Tällainen palveluiden vaihtaminen perustuu luottamukseen ja samalla vahvistaa luottamusta yhteiskunnassamme.

Laajemmin ajateltuna Aikapankki voisi täydentää nykyisiä julkisia palveluita ja toimia niiden rinnalla. Aikapankki antaa myös mahdollisuuden luoda vaihtoehtoisen talouden tilan, jonka periaatteita ovat tasa-arvo ja vastavuoroisuus.Aikapankki vahvistaa paikallista demokratiaa, tasaa hyvinvointia ja antaa vaihtoehdon nykyiselle pankkitoiminnalle. Hyvää lisätietoa Time Banking –periaatteesta löytyy englanniksi esimerkiksi osoitteesta: http://www.timebanking.org/what-is.html

Kansainvälinen ja paikallinen ulottuvuus Suomen Aikapankit ovat osa kansainvälistä Community Exchange Systems (CES) -verkostoa (www.ces.org.za). Tähän verkostoon kuuluu erilaisia paikallisraha-ryhmiä ja aikapankkeja yli 30 eri maasta. Kaikki ryhmät ovat yhteydessä toisiinsa niin, että myös kansainväliset vaihdot, esimerkiksi majoittuminen tai käännösapu, ovat mahdollisia.

Helppo käyttää Aikapankkien jäsenet voivat itse lisätä tarjouksia ja pyyntöjä verkkotorille. Verkkotorilla on ajantasalla oleva lista jäsenten tarjouksista ja vaihtopyynnöistä. Etelä-Afrikassa luotu järjestelmä myös pitää listaa jäsenten tekemistä vaihdoista ja mahdollistaa helpon yhteydenpidon. Aluesuodatin-valikon avulla voit katsoa vain omaa asuinaluettasi koskevat vaihtotarjoukset ja – pyynnöt.Suomen Aikapankit